ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ!!!

           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Πρόγραμμα Ετήσιας Εξειδίκευσης

        στην Ειδική Αγωγή 2019-2020

      Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

         Επιστημονικός Υπεύθυνος:

                Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

                   Προγραμματίζονται δύο επί μέρους Προγράμματα:

               Α. Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες.

             Β. Ειδική Αγωγή – Εκπαίδευση Χαρισματικών Μαθητών.

Ταυτότητα Προγραμμάτων

Τα προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017. και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019.

Μοριοδότηση

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
– 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
– 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
– Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες  ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )

 • Θα δημιουργηθούν δυο τμήματα:

Α) Ένα εντατικής παρακολούθησης 500 ωρών με ολοκλήρωση προγράμματος τον Απρίλιο του 2020

Β) Ένα κανονικής παρακολούθησης 500 ωρών με ολοκλήρωση προγράμματος τον Ιούνιο του 2020

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος θα είναι ο νευρολόγος- ψυχίατρος, Ομότιμος Καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Παπαδάτος σε συνεργασία με Επιστημονική Επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικών επιστημόνων από το χώρο της Ειδικής Αγωγής.

Α. Το Πρόγραμμα ετήσιας εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, του Ε.Κ.Π.Α,  διοργανώνεται για δέκατο πέμπτο κατά σειρά έτος με αντικείμενο:

 «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ» Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσοθρογραφία, Δυσπραξία), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα,  Διαταραχές Συμπεριφοράς, Αισθητηριακές – Κινητικές Αναπηρίες, Νοητική  Υστέρηση, Αυτισμός, Ψυχικές Διαταραχές  παιδιών και εφήβων, Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση, Συμβουλευτική Γονέων, Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

 • Το πρόγραμμα στοχεύει στην:

α. κατάρτιση, εκπαίδευση και απόκτηση εξειδικευμένων μεθόδων ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

β. παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,  προκειμένου  να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, στο πλαίσιο του σχολείου και  της οικογένειας.

 

γ. συμμετοχή στο «10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής». Οι ανακοινώσεις του συνεδρίου δημοσιεύονται στα πρακτικά συνεδρίου . Οι δημοσιεύσεις μοριοδοτούνται. (ΦΕΚ 2788/2012)

 

Η  παρακολούθηση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το οποίο θα  αποτελέσει ένα ουσιαστικό προσόν  του επιμορφούμενου για την ενασχόληση του  στην Ειδική Αγωγή  και Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας και λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον προσόν με ξεχωριστή θέση στον ατομικό επιστημονικό φάκελο.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην:

 

Διάγνωση, αντιμετώπιση εκπαιδευτικών δυσκολιών και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών:

-Μαθησιακών Δυσκολιών (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού των Κινήσεων-Δυσπραξία)

-Διαταραχών Επικοινωνίας (Γλωσσικής Έκφρασης, Φωνολογική   Διαταραχή, Τραυλισμός)

-Νοητική υστέρηση( Προγράμματα Εκπαίδευσης)

– Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Αυτισμός, Asperger, Rett)

– Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα  (ΔΕΠΥ)

– Ψυχικών και Συναισθηματικών  Διαταραχών

– Αισθητηριακές , Κινητικές αναπηρίες (κινητικές διαταραχές, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, πολλαπλές αναπηρίες)

– Χρόνιες παθήσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 • Περιλαμβάνει,επίσης, μεθόδους:

–      διάγνωσης,

–      κατάρτισης Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΕΕΠ),

–      πρώιμης παρέμβασης,

–       πρακτικής άσκησης σε ΚΕΣΥ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

–      αξιοποίησης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε  εκπαιδευτικά προγράμματα.(Τ.Π.Ε)

–      συμβουλευτικής μαθητών και γονέων

 1. Διδακτικές Ενότητες (δομή, περιεχόμενο, τρόπος παρουσίασης)

Το Πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε μορφή Θεματικών Ενοτήτων ως ακολούθως:

 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ο θεσμός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ιστορική εξέλιξη. Θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Διοικητικές και λειτουργικές Δομές. Εκπαιδευτικές Δομές και Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα Ένταξης, Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης, Πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας, Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΤΕΕ, Επαγγελματική Κατάρτιση-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

 • Ένταξη, Ενσωμάτωση, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ,κατάρτισης  και επαγγελματικής αποκατάστασης.

 • Θεωρίες Ανάπτυξης του ατόμου.

Βιολογικές θεωρίες, μάθησης και συμπεριφοράς, Ψυχαναλυτικές, Γνωσιακές , θεωρία των ρόλων. Στατιστικό κριτήριο, Απουσία Ψυχικής Υγείας, κριτήριο της υποκειμενικής δυσφορίας, κριτήριο της κοινωνικής αποδοχής, κριτήρια ψυχικά υγιούς ατόμου.

 • Θέματα Ψυχολογίας και παιδαγωγικής.

Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Ψυχολογία των ατομικών διαφορών, Γνωστική Ψυχολογία, Παιδαγωγική-Σχολική Ψυχολογία. Ψυχολογικές αντιδράσεις μαθητών με ειδικές ανάγκες. Ψυχομετρία. Προσεγγίσεις και Στρατηγικές αξιολόγησης-Σταθμισμένα τεστ, Στρατηγικές αξιολόγησης.

 • Μαθησιακές Διαταραχές (Μ.Δ.) και Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.).

Η διαδικασία της Μάθησης (Αντίληψη, Μνήμη, Σκέψη, Γλώσσα)

Αποσαφήνιση όρων: Mαθησιακές Δυσκολίες και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (Δυσλεξία)

Ειδική Διαταραχή της γραπτής έκφρασης/γραφής (Δυσγραφία)

Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων (Δυσαριθμησία)

Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού Κινήσεων (Δυσπραξία)

Αναπτυξιακή Διαταραχή του Λόγου ή Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)

Χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Αναγνώριση-Αξιολόγηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς.

Διαγνωστικά κριτήρια.

Ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική στήριξη.

Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Γενικές Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

 • Αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες:

Εννοιολογική προσέγγιση της αναπηρίας, της ανικανότητας, της μειονεξίας και της μαθησιακής δυσκολίας. Ιστορικές Αναφορές, Σύγχρονες Αντιλήψεις.

Κατηγοριοποίηση αναπηριών (νοητική υστέρηση, κινητικές διαταραχές, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, πολλαπλές αναπηρίες). Κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα. Κοινωνικά Δικαιώματα, Ψυχοπαιδαγωγική και Κοινωνική Υποστήριξη. Εκπαιδευτικά προγράμματα. Προσβασιμότητα. Ανάπτυξη γλώσσας στο κωφό παιδί, νοηματική γλώσσα. Εκπαίδευση του τυφλού παιδιού, αναφορά στη γραφή Braille.

 • Νοητική υστέρηση:Ιστορικά στοιχεία, Αιτιολογία, Δείκτης νοημοσύνης, Επίπεδα Νοητικής Υστέρησης, Ικανότητα εκπαίδευσης, Κατάλληλα Εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).

Αιτιολογικοί παράγοντες. Διαγνωστικά κριτήρια. Χαρακτηριστικά της διαταραχής. Η υπερκινητικότητα. Η ελλειμματική προσοχή. Η παρορμητικότητα Η διαταραχή της διαγωγής. Συναισθηματικές διαταραχές. Τεχνικές  αξιολόγησης για παιδιά και εφήβους. Παρατήρηση συμπεριφοράς, Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Παρέμβασης Αντιμετώπιση (ιατρική, φαρμακευτική, παιδαγωγική, κοινωνική).

 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Διαταραχή Rett)

Διάγνωση. Χαρακτηριστικά της Διαταραχής – Συνδρόμου. Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας. Ψυχοπαιδαγωγική Αντιμετώπιση. Μέθοδοι εκπαιδευτικής παρέμβασης, Παράλληλη στήριξη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο ρόλος της σχολικής κοινότητας.

 • Τα χαρισματικά και ευφυή παιδιά και η εκπαιδευσή τους.

Χαρακτηριστικά των μαθητών. Αναγνώριση-Αξιολόγηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς. Διαγνωστικές μέθοδοι. Ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική στήριξη.

 • Ψυχική Υγεία

Θέματα Ψυχικής Υγείας: Αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, μανιοκατάθλιψη, διαταραχές διαγωγής, σχολική φοβία, μετατραυματική διαταραχή, παιδική σχιζοφρένεια, διαταραχές πρόσληψης τροφής, απέκκρισης, ύπνου, διαταραχές τικ, ψυχωσικές διαταραχές. Αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών στο σχολείο.

 • Συμβουλευτική

Ορισμός της Συμβουλευτικής. Στρατηγικές Συμβουλευτικής. Συμβουλευτική γονέων. Συμβουλευτική μαθητών με αναπηρίες. Συμβουλευτική μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Συμβουλευτική εφήβων.

 • Διαγνωστικές μέθοδοι και ψυχοδιαγνωστικές τεχνικές: Ο ρόλος των Υποστηρικτικών υπηρεσιών στην πορεία ενσωμάτωσης των ΑΜΕΑ στην κοινωνία

Διάγνωση, συμπτώματα, σχολική συμπεριφορά. Διαγνωστικές μέθοδοι, Διαγνωστικά Κέντρα. ΚΕΣΥ.

 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση ατομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Αθλητισμός, Ψυχαγωγία και Δημιουργική Απασχόληση των παιδιών με αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

 • Υποστηρικτικές Τεχνολογίες

Πληροφορική  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και  κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

 • Πρακτική Άσκηση

Οι επιμορφούμενοι κατά την διάρκεια του προγράμματος παρακολουθούν πρακτικές ασκήσεις ψυχοπαιδαγωγικής αντιμετώπισης παιδιών και εφήβων σε Κ.Ε.Σ.Υ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

 1. Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι: Μέλη ΔΕΠ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Διδάσκοντες ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ειδικοί εμπειρογνώμονες (παιδαγωγοί, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, σχολικοί σύμβουλοι εκπαιδευτικοί, στελέχη διαγνωστικών κέντρων κ.ά,  με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία).    

 1. Οργάνωση (τρόπος ανάπτυξης του προγράμματος, χρονικό πλαίσιο, πρακτική εργασία-εξάσκηση)

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης θα παρακολουθούν μαθήματα σε μορφή διαλέξεων και σειρά θεωρητικών θεμάτων τα οποία θα συνοδεύονται από πρακτικές  ασκήσεις προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν επαρκώς την αιτιολογία, τις διαγνωστικές τεχνικές και την αντιμετώπιση των ως άνω προβλημάτων.

Η διάρκεια του Επιμορφωτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης είναι ετήσια. Αναπτύσσεται σε πεντακόσιες  (500) διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι 280 θα είναι σε μορφή διαλέξεων, οι οποίες θα βασίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με βιωματικές πρακτικές και ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων. Επίσης,  80 ώρες πρακτικών ασκήσεων και  140 ώρες παρακολούθησης πρακτικών διδασκαλίας, διάγνωσης κλπ σε σχολικές μονάδες και υπηρεσίες της Ειδικής Αγωγής.

Τα μαθήματα θα γίνονται στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

 

 1. Υποχρεώσεις Επιμορφούμενων

 

Ο κάθε επιμορφούμενος υποχρεούται να:

–        παρακολουθεί το Διδακτικό Πρόγραμμα,

–        συμμετέχει στο πρόγραμμα παρακολούθησης σε σχολικές μονάδες, διαγνωστικά κέντρα, ιδρύματα και δομές της ειδικής αγωγής.

–        εκπονήσει εργασία σε συγκεκριμένο αντικείμενο με την καθοδήγηση των διδασκόντων καθηγητών.

–        συμμετάσχει στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

 1. Εκπαιδευτικό υλικό

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα παραλάβουν σύγγραμμα θεμάτων Ειδικής Αγωγής και επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό.

 1. Σε ποιους απευθύνεται:

Το Πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 Α.          Πτυχιούχοι

Α.Ε.Ι.

–        Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

–        Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών (Φιλοσοφικής, Φυσικομαθηματικής, ΤΕΦΑΑ,    Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών,  κ.α.).

–        Απόφοιτοι  Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι  τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, ΜΜΕ,  Κοινωνιολογίας.

Τ.Ε.Ι

–   Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ. ά.

 Ι.Ε.Κ.

–   Ειδικής Προσχολικής Αγωγής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής.

 

Β.            Φοιτητές

–       ΑΕΙ (Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων,  κ.α.)

–      ΤΕΙ (Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ.α.)

–      ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής.

 1. Συμμετοχή 

Το ετήσιο κόστος παρακολούθησης είναι 800 ευρώ και καταβάλλεται τμηματικά. Παρέχεται έκπτωση 10% σε φοιτητές, ανέργους,  τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα ειδικών κατηγοριών.

Β. Το πρόγραμμα ετήσιας εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ –  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα επειδή πρόκειται να λειτουργήσουν Πρότυπα Σχολεία για Χαρισματικούς Μαθητές τα προσεχή χρόνια στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Η Αναγκαιότητα Ειδικής Εκπαίδευσης Δασκάλων και Καθηγητών στην Εκπαίδευση των Χαρισματικών Μαθητών

   Η επιτυχία κάθε Προγράμματος εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών δεν μπορεί να αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα εάν δεν έχουν τύχει ειδικής εκπαίδευσης οι διδάσκοντες νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. Έχει υποστηριχθεί ότι οι εκπαιδευτικοί κάνουν τη διαφορά. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για τη διδασκαλία και το μέλλον της Αμερικής (1996): «οι καλοί δάσκαλοι κυριολεκτικά σώζουν ζωές…με το να αγαπούν τους μαθητές τους, με το να τους βοηθούν να φανταστούν το μέλλον τους κι με το να τους παροτρύνουν να επιτύχουν το μέγιστο των προσδοκιών τους». Επίσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Ηγεσίας ΗΠΑ (2001) διακήρυξε ότι «η μάθηση των μαθητών εξαρτάται πρωταρχικά από την ποιότητα των δασκάλων».

 • Το πρόγραμμα στοχεύει στην:

α. κατάρτιση, εκπαίδευση και απόκτηση εξειδικευμένων μεθόδων ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και αυξημένες γνωσιακές ικανότητες. Η ύπαρξη της ομάδας των Χαρισματικών Μαθητών έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, ήδη από το 2008 χωρίς, όμως να δημιουργηθεί αντίστοιχο Πρόγραμμα Εκπαίδευσής τους ο νόμος αναφέρει ότι: «Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον.»(Ν.3699/2008) .

 

β. παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,  προκειμένου  να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, στο πλαίσιο του σχολείου και  της οικογένειας.

 • Το πρόγραμμα εστιάζει σε:
 • Χαρακτηριστικά Χαρισματικών Μαθητών (ευφυία/ δημιουργικότητα)
 • Ανάπτυξη της ευφυίας: γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες
 • Αξιολόγηση και αναγνώριση της χαρισματικότητας
 • Μοντέλα προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 • Στρατηγικές διαμόρφωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης ευφυών μαθητών
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 • Διαμόρφωση προγραμμάτων και εφαρμογή τους στην Ελληνική πραγματικότητα

Επίσης, θα διδαχθούν αντικείμενα διδασκαλίας μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και ΑΜΕΑ.

Διάγνωση, αντιμετώπιση εκπαιδευτικών δυσκολιών και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών:

 -Μαθησιακών Δυσκολιών (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία, Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού των Κινήσεων- Δυσπραξία)

 – Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών  (Αυτισμός, Asperger, Rett)

 – Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα  (ΔΕΠΥ) – Αισθητηριακές , Κινητικές αναπηρίες (κινητικές διαταραχές, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, πολλαπλές αναπηρίες

-Νοητική υστέρηση( Προγράμματα Εκπαίδευσης)

– Ένταξη, Ενσωμάτωση, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ΑΜΕΕΑ.

 • Ακόμα θα παρουσιαστούν θέματα:

–      διάγνωσης,

–      κατάρτισης Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΕΕΠ),

–      πρώιμης παρέμβασης,

–       πρακτικής άσκησης σε ΚΕΣΥ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

–      αξιοποίησης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε  εκπαιδευτικά προγράμματα.(Τ.Π.Ε)

–      συμβουλευτικής μαθητών και γονέων

 1. Διδακτικές Ενότητες (δομή, περιεχόμενο, τρόπος παρουσίασης)

Το Πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε μορφή Θεματικών Ενοτήτων ως ακολούθως:

-Θεωρίες Ανάπτυξης του ατόμου.

-Θέματα Ψυχολογίας και παιδαγωγικής.

-Ψυχική Υγεία

-Συμβουλευτική

-Τρόποι μάθησης χαρισματικών και άλλων μαθητών

-Τα χαρισματικά παιδιά και η εκπαίδευσή τους.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα εστιάσει:

 • Ορισμοί Χαρισματικότητας και αποσαφηνίσεις του όρου
 • Χαρακτηριστικά Χαρισματικών Μαθητών (ευφυία/ δημιουργικότητα)
 • Ανάπτυξη της ευφυίας: γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες
 • Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη χαρισματικών μαθητών
 • Αξιολόγηση και αναγνώριση της χαρισματικότητας
 • Αναλυτικό πρόγραμμα και εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών
 • Σχολικό περιβάλλον/ σχέσεις με δασκάλους/ σχέσεις με συνομηλίκους και χαρισματικοί μαθητές
 • Επίπεδα εκπαίδευσης χαρισματικών
 • Νομοθετικό πλαίσιο ως προς την εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών
 • Συνεργασία με δομές/ φορείς παροχής εκπαίδευσης χαρισματικών
 • Αρχές προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 • Μοντέλα προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 • Στρατηγικές διαμόρφωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης ευφυών μαθητών
 • Eιδική εκπαίδευση εκπαιδευτικών των χαρισματικών μαθητών
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση ατομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για χαρισματικούς μαθητές
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 • Παραδείγματα προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών στις θεωρητικές και φιλολογικές επιστήμες
 • Παραδείγματα προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών στις θετικές επιστήμες
 • Παραδείγματα προγράμματος ανάπτυξης ειδικών χαρακτηριστικών, όπως κριτική σκέψη, ηγετική ικανότητα
 • Διαμόρφωση προγραμμάτων και εφαρμογή τους στην Ελληνική πραγματικότητα

–  Διαγνωστικές μέθοδοι και ψυχοδιαγνωστικές τεχνικές: Ο ρόλος των Υποστηρικτικών υπηρεσιών στην πορεία ενσωμάτωσης των ΑΜΕΑ στην κοινωνία

–  Υποστηρικτικές Τεχνολογίες

 • Πρακτική Άσκηση

Οι επιμορφούμενοι κατά την διάρκεια του προγράμματος παρακολουθούν πρακτικές ασκήσεις ψυχοπαιδαγωγικής αντιμετώπισης παιδιών και εφήβων σε ΚΕΣΥ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

 1. Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι: Μέλη ΔΕΠ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Διδάσκοντες ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ειδικοί Επιστήμονες (παιδαγωγοί, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, σχολικοί σύμβουλοι εκπαιδευτικοί, στελέχη διαγνωστικών κέντρων κ.ά,  με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία).    

 

 1. Οργάνωση (τρόπος ανάπτυξης του προγράμματος, χρονικό πλαίσιο, πρακτική εργασία-εξάσκηση)

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης θα παρακολουθούν μαθήματα σε μορφή διαλέξεων και σειρά θεωρητικών θεμάτων τα οποία θα συνοδεύονται από πρακτικές  ασκήσεις προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν επαρκώς την αιτιολογία, τις διαγνωστικές τεχνικές και την αντιμετώπιση των ως άνω προβλημάτων.

Η διάρκεια του Επιμορφωτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης είναι ετήσια.

 Αναπτύσσεται σε πεντακόσιες  (500) διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι 280 θα είναι σε μορφή διαλέξεων, οι οποίες θα βασίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με βιωματικές πρακτικές και ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων. Επίσης,  80 ώρες πρακτικών ασκήσεων και  140 ώρες παρακολούθησης πρακτικών διδασκαλίας, διάγνωσης κλπ σε σχολικές μονάδες και υπηρεσίες της Ειδικής Αγωγής.

Τα μαθήματα θα γίνονται, δια ζώσης, σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

 1. Υποχρεώσεις Επιμορφούμενων

Ο κάθε επιμορφούμενος υποχρεούται να:

–        παρακολουθεί το Διδακτικό Πρόγραμμα,

–        συμμετέχει στο πρόγραμμα παρακολούθησης σε σχολικές μονάδες, διαγνωστικά κέντρα, ιδρύματα και δομές της ειδικής αγωγής.

–        εκπονήσει εργασία σε συγκεκριμένο αντικείμενο με την καθοδήγηση των διδασκόντων καθηγητών.

– να συμμετάσχει στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

 1. Εκπαιδευτικό υλικό

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα παραλάβουν σύγγραμμα θεμάτων Ειδικής Αγωγής και επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό.

 1. Σε ποιους απευθύνεται:

Το Πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

–        Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

–        Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών (Φιλοσοφικής, Φυσικομαθηματικής, ΤΕΦΑΑ,    Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών,  κ.α.).

–        Απόφοιτοι  Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι  τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, ΜΜΕ,  Κοινωνιολογίας.

 1. Συμμετοχή 

Το ετήσιο κόστος παρακολούθησης είναι 800 ευρώ και καταβάλλεται τμηματικά. Παρέχεται έκπτωση 10% σε φοιτητές, ανέργους,  τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα ειδικών κατηγοριών.

Αναγνώριση από Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια «Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες» και “Ειδική Αγωγή – Εκπαίδευση Χαρισματικών Μαθητών” αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με βάση τον Ν. 4547/2018, (ΦΕΚ 102 Α΄), στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης. Επίσης, ο  Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’), μοριοδοτεί τον μόνιμο διορισμό και την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Συγκεκριμένα:

α) Με τον Ν.4547/2018, (ΦΕΚ 12 Α), «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και άλλες διατάξεις», στο κεφάλαιο Γ «Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευση», στο άρθρο 24 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής» προβλέπεται η μοριοδότηση του σεμιναρίου, καθώς αναφέρεται: «βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες»

β) Με τον Ν. 4589/2019, (ΦΕΚ 13 Α΄), «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» το σεμινάριο αφενός μοριοδοτείται για τον μόνιμο διορισμό και την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού και αφετέρου οι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης αυτού εντάσσονται στον σε επικουρικό πίνακα για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές στην Ειδική Αγωγή.

Ειδικότερα:

 1. i) Στα άρθρα 57, 58, 59 και 60 τα οποία αφορούν στα κριτήρια των αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και μελών Ε.Β.Π. αντίστοιχα, αναφέρεται: «Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες»
 2. ii) Επιπλέον, στο άρθρο 58 «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.» στην παράγραφο 4 προβλέπεται η ένταξη των κατόχων πιστοποιητικού παρακολούθησης του σεμιναρίου στον επικουρικό πίνακα για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές στην Ειδική Αγωγή. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«4. α) Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα Β΄, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικό αξιολογικό πίνακα. β) Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα είναι τα ακόλουθα:

αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Για την συμμετοχή στο σεμινάριο επικοινωνήστε στα 21036427712103642778, 6985993853 ή  στο speduc2020@gmail.com

 Για ανακοινώσεις σχετικές με το Πρόγραμμα μπορείτε να επισκέπτεστε το www.spedu.gr

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210-3642771, 2103642778, 6985993853

Δευτέρα έως Παρασκευή  10.00-14.00 και

Τρίτη -Τετάρτη – Πέμπτη  16.00 – 18.30