Αίτηση Συμμετοχής

Έτος 2020 - 2021

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού το οποίο μοριοδοτείται και παρέχουν πιστωτικές μονάδες ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training).

Επιλογή Προγραμμάτων:

Διάρκεια 7 Μήνες

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Επικοινωνία

+30 210 36 42771

+30 210 36 42778