Αίτηση Συμμετοχής

Έτος 2020 - 2021

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα σεμινάρια οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού το οποίο μοριοδοτείται. Επιπροσθέτως, τα e-Learning (εξ αποστάσεως) δίνουν πιστωτικές μονάδες ECVET.

Επιλέξτε το πρόγραμμα-τα που σας ενδιαφέρουν
Επιλέξτε το πρόγραμμα-τα που σας ενδιαφέρουν

Επικοινωνία

+30 210 36 42771

+30 210 36 42778