Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε τα πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, τα οποία αναρτήθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης εδώ Η Γραμματεία του Συνεδρίου

Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε τα πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, τα οποία αναρτήθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης εδώ Η Γραμματεία του Προγράμματος

Θέματα Μαθησιακών Δυσκολιών & Δυσλεξίας

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων για θέματα μαθησιακών δυσκολιών αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση των γνώσεων και των ικανοτήτων όλων των μαθητών παραμένει μόνιμος στόχος του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η κατάκτηση των γνώσεων συνδέεται άμεσα με τις μαθησιακές διαδικασίες των ανθρώπινων όντων. Στην περίπτωση, που οι δυσκολίες μάθησης εμποδίζουν την πρόσβαση στη […]

Ψυχικές Διαταραχές και Μαθησιακές Δυσκολίες Παιδιών και Εφήβων

Οι ψυχικές διαταραχές είναι πεδίο βασικής σημασίας για την κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και μόνιμη πρόκληση για την αναζήτηση των αιτιολογικών παραγόντων δημιουργίας τους και της κατάλληλης κάθε φορά θεραπείας τους. Οι περισσότερες ψυχικές διαταραχές των ενηλίκων έχουν τις ρίζες τους στην παιδική ζωή. Ο άνθρωπος, για να μεταβεί από το στάδιο […]

Ψυχοφυσιολογία

Η ψυχοφυσιολογία είναι μια φιλόδοξη επιστήμη που προσπαθεί να αποφύγει τις συμπληγάδες των θεωριών του “συμπεριφορισμού” αλλά και της “ψυχανάλυσης”. Προσπαθώντας να γεφυρώσει την υλική φύση του κόσμου με τη “συνείδηση” του ανθρώπου είναι υποχρεωμένη να πατήσει στο μόνο στέρεο έδαφος μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τον ίδιο τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος δεν είναι απλά μια […]

Ναρκωτικά και Εφηβεία

Το πρόβλημα των ναρκωτικών στη χώρα μας είναι δύσκολο γιατί συνδέεται με την ίδια την ελληνική κοινωνία.

O φόβος της “Αριστείας”

O φόβος της “Αριστείας” αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην εκπαίδευση χαρισματικών ατόμων σε μια δημοκρατική κοινωνία. Τo ζήτημα αυτό αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο ομώνυμο βιβλίο από τις εκδόσεις Gutenberg.

Οι Αιτήσεις Ξεκίνησαν!

Κάνετε την εγγραφή σας σήμερα και εξασφαλίστε:

  • Ένα δεύτερο μοριοδοτούμενο σεμινάριο εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
  • Ειδικές τιμές, οικονομικές διευκολύνσεις και προνόμια