Προγράμματα Ειδικής Αγωγής

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α διοργανώνει εξειδικευμένα μοριοδοτούμενα προγράμματα Ειδικής Αγωγής.
Η Ειδική Αγωγή αποτελεί προτεραιότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε δημοκρατικής κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Πολιτεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Ειδική Αγωγή. H άριστη ψυχολογική και παιδαγωγική εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει ανάγκη την εξειδικευμένη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αναγνωρισμένοι καθηγητές Πανεπιστημίου και το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό εξασφαλίζουν την άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευομένων.

Το Πρόγραμμα ετήσιας εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών για δέκατο πέμπτο κατά σειρά έτος.

Το πρόγραμμα ετήσιας εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα καθώς πρόκειται να λειτουργήσουν Πρότυπα Σχολεία για Χαρισματικούς Μαθητές στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επιλέξτε το πρόγραμμα-τα που σας ενδιαφέρουν