Απλά μαθήματα αυτοβοήθειας για τη μείωση του σωματικού βάρους

Αντικείμενο Προγράμματος:

Απλά μαθήματα αυτοβοήθειας για τη διαχείριση του σωματικού βάρους

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος:

3 Μήνες – 100 Ώρες

Κόστος Προγράμματος:

100 €

Μέθοδος Εκπαίδευσης:

Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Δρ. Γιάννης Παπαδάτος, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής Ομότιμος Καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χορηγούμενα Πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.
 2. Συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
 3. Βεβαίωση Παρακολούθησης Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης.
 4. Δυνατότητα δημοσίευσης ερευνητικής εργασίας στο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

European Credit Transfer System, Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)
4 Πιστωτικές Μονάδες 

Η βελτίωση του εαυτού μας και του κόσμου στηρίζεται στην εμπειρία και στην επιστημονική γνώση. Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ο καθένας έχει δικαίωμα να συνεχίζει την αναζήτηση νέων γνώσεων παρακολουθώντας προγράμματα ανοιχτής εκπαίδευσης για όλους. Το κέντρο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων για ποικίλα ενδιαφέροντα.

Μεγάλο μέρος των ενηλίκων στην Ελλάδα είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Η μείωση του σωματικού βάρους σε υπέρβαρα άτομα είναι προϋπόθεση για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στη σωματική , ψυχολογική και κοινωνική ζωή τους. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται τρόποι ενίσχυσης της απόφασης του ατόμου να μειώσει το βάρος του. Ο κρίσιμος παράγοντας δεν είναι οι λεπτομέρειες ενός προγράμματος αδυνατίσματος, αλλά η ενίσχυση της ατομικής απόφασης για την αναγκαιότητα της σωστής διατροφής και η αποδοχή της εφαρμογής της. Θα παρουσιαστούν τρόποι ψυχολογικής ενίσχυσης του ατόμου και αντιμετώπισης των διατροφικών διαταραχών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει την έννοια της εικόνας του σώματος.
 • Αναγνωρίζει τα κίνητρα για τις συμπεριφορές που σχετίζονται με τη διαχείριση βάρους.
 • Αποκτήσει γνώσεις για την ενίσχυση συμπεριφοράς.
 • Αναλύει τις σχετικές συμπεριφορές.
 • Αποκτήσει ειδικές γνώσεις για την αλλαγή συνηθειών διατροφής και άσκησης.
 • Αναγνωρίζει τη σύνδεση της Ψυχολογίας με τη διατροφή και την άσκηση.
 • Αποκτά έλεγχο των συναισθημάτων που σχετίζονται με τη λήψη τροφής.
 • Αναπτύσσει τεχνικές για την ανάπτυξη αυτοελέγχου.
 • Αναγνωρίζει τα κίνητρα, επιβραβεύσεις και επιρροή στη συμπεριφορά.
 • Διακρίνει αλλαγή συνηθειών διατροφής και άσκησης.
 • Εντοπίζει τι είναι αυτό που μας οδηγεί στην υπερβολική λήψη τροφής.
 • Αποκτήσει Αυτογνωσία & Αυτοπαρατήρηση.
 • Εφαρμόζει ψυχολογικές τεχνικές.
 • Καθορίζει στόχους.
 • Αναγνωρίζει τα στάδια αλλαγής συμπεριφοράς.
 • Συνειδητοποιήσει τις ανάγκες του , τα πραγματικά του συναισθήματα και επιθυμίες.
 • Αναπτύξει το δικό του σύστημα αξιών.
 • Εκπαιδευτεί στην επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων.
 • Επιδιώξει την αυτοπραγμάτωση.

Διδακτική Ενότητα: 1
Αρχές ομοιόστασης- Σωματική ,Ψυχική ισορροπία.

 • Τι είναι η ομοιόσταση και πώς βοηθάει τον οργανισμό να διατηρήσει την ισορροπία του.
 • Διατροφή και ομοιόσταση.
 • Τρόποι επίτευξης σωματικής ισορροπίας.
 • Τρόποι επίτευξης ψυχικής ισορροπίας.


Διδακτική Ενότητα: 2

Η εικόνα του σώματος.

 • Η έννοια της εικόνας του σώματος.
 • Διατηρώ τη σωματική μου ισορροπία με αυτογνωσία και αυτοπαρατήρηση.
 • Ενίσχυση και ανάλυση των συμπεριφορών που οδηγούν στη διαχείριση του βάρους.


Διδακτική Ενότητα: 3

Ψυχολογία και διατροφή.

 • Ψυχολογία της διατροφής και της άσκησης.
 • Έλεγχος συναισθημάτων που σχετίζονται με τη λήψη τροφής.
 • Τεχνικές για την ανάπτυξη αυτοελέγχου.
 • Κίνητρα, επιβραβεύσεις και επιρροή στη συμπεριφορά.
 • Αλλαγή συνηθειών διατροφής και άσκησης.
 • Τι μας οδηγεί στην υπερβολική λήψη τροφής.
 • Οι ψυχολογικοί λόγοι που σχετίζονται με το αδυνάτισμα.


Διδακτική Ενότητα: 4

Ψυχολογική Υποστήριξη στη μείωση βάρους.

 • Ανάπτυξη στρατηγικών που σχετίζονται με το αδυνάτισμα.
 • Tips για την αλλαγή συνηθειών διατροφής και άσκησης.
 • Ψυχολογικές τεχνικές.
 • Καθορισμός στόχων.
 • Στάδια αλλαγής συμπεριφοράς.
 • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου.

 • Απόφοιτοι βασικής εκπαίδευσης.

 • Απόφοιτοι Λυκείου.

 • Απόφοιτοι AEI,TEI, IEK.
Θεωρητική Εκπαίδευση – Διαλέξεις

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με τη μορφή διαλέξεων (ασύγχρονων και σύγχρονων) μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η εκπαιδευτική διαδικασία και η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Οι επιμορφούμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στον εκπαιδευτή τους, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τη διδακτική ύλη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις, και live streaming διαλέξεις, ενώ αν κριθεί αναγκαίο σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρόσβαση μέσω προσωπικού κωδικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που υλοποιείται το πρόγραμμα και στην οποία αναρτάται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, σχετική βιβλιογραφία κλπ).

Το Πρόγραμμα απονέμει 4 πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

Το European Credit Transfer System ή Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) είναι ουσιαστικά ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς διδακτικών μονάδων που έχει ως σκοπό την προώθηση της διαφάνειας στις σπουδές και στα πανεπιστημιακά μαθήματα και αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης και αποτίμησης των ωρών, του φόρτου εργασίας και γενικότερα της συνολικής ενασχόλησης που προκύπτει από την παρακολούθηση διαλέξεων και γενικά, τη φοίτηση.

Τελικός σκοπός του συστήματος είναι η καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση και αναγνώριση των φοιτητικών επιτευγμάτων μεταξύ (συνεργαζόμενων) πανεπιστημίων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι Καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Ειδικοί Επιστήμονες, με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία.

Στους εκπαιδευόμενους χορηγείται επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (σημειώσεις ανά διδακτική ενότητα, παρουσιάσεις των μαθημάτων των εκπαιδευτών, σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία κλπ).

Νέα μειωμένα δίδακτρα και επιπλέον διευκολύνσεις, ως ελάχιστη συνεισφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του  COVID-19: Ειδικότερα, τα δίδακτρα των προγραμμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
Σεμινάρια Ανοιχτής Εκπαίδευσης
Διάρκεια προγράμματος 3 Μήνες
Δίδακτρα 100 €

Η παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρόγραμμα διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας.

Το πρόγραμμα εκτός του πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης παρέχει και συμπλήρωμα πιστοποιητικού, το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διάρκεια των σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι διδακτικές ενότητες και οι πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας και την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι Αιτήσεις Ξεκίνησαν!

Κάνετε την εγγραφή σας σήμερα και εξασφαλίστε:

 • Ένα δεύτερο μοριοδοτούμενο σεμινάριο εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
 • Ειδικές τιμές, οικονομικές διευκολύνσεις και προνόμια