Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες

Αντικείμενο Προγράμματος:

Ειδική Αγωγή  και  Μαθησιακές Δυσκολίες

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος:

 7 Μήνες – 780 Ώρες 

Κόστος Προγράμματος:

500 € | Με προεγγραφή επιπλέον μείωση -10%

Μέθοδος Εκπαίδευσης:

Δια Ζώσης Διδασκαλία

Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Δρ. Γιάννης Παπαδάτος, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής Ομότιμος Καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χορηγούμενα Πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
 2. Συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
 3. Βεβαίωση Παρακολούθησης Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης.
 4. Δυνατότητα δημοσίευσης ερευνητικής εργασίας στο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

European Credit Transfer System, Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)
38 Πιστωτικές Μονάδες

Το πρόγραμμα του δια ζώσης σεμιναρίου αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων εκπαιδευτικών, γνωστικών και επαγγελματικών ικανοτήτων στους/στις σπουδαστές/στριες. Αναλυτικότερα συνίσταται:

 • Στην απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα εμπειρικά δεδομένα της ειδικότητας της ειδικής αγωγής στα βασικά αντικείμενα που αφορούν: στις μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία, στην ειδική μαθησιακή διαταραχή στα μαθηματικά, στη ΔΕΠ-Υ, στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, στις Ψυχικές Διαταραχές, στις κινητικές μειονεξίες και αναπηρίες, στις αισθητηριακές μειονεξίες στην όραση και ακοή, στη νοητική υστέρηση, στα αίτια και συμπτώματα των ατόμων με ΕΕΑ.
 • Στην εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης ανάλογα με το μαθηματικό προφίλ κάθε  μαθητή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις μεθόδους ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των επιμορφούμενων προκειμένου  να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, στο πλαίσιο του σχολείου και  της οικογένειας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της Ειδικής Αγωγής
 • Γνωρίζουν τις αρχές και τις διαδικασίες Ένταξης, Ενσωμάτωσης καθώς και τις Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τα ΑΜΕΑ
 • Γνωρίζουν τις Θεωρίες Ανάπτυξης του ατόμου.
 • Αναγνωρίζουν τις Μαθησιακές Διαταραχές (Μ.Δ.) και Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.)
 • Διακρίνουν τις Αισθητηριακές και Kινητικές αναπηρίες
 • Αντιλαμβάνονται τη Νοητική Yστέρηση
 • Αναγνωρίζουν τη Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ).
 • Διακρίνουν τις Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού. Σύνδρομο Asperger, ΔιαταραχήRett
 • Σχεδιάζουν Συμβουλευτική συνεδρία μαθητών
 • Σχεδιάζουν Συμβουλευτική συνεδρία γονέων
 • Σχεδιάζουν και να αξιολογούν ατομικά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των ατόμων ΑΜΕΑ
 • Αναπτύξουν ενσυναίσθηση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Αποδέχονται τη διαφορετικότητα
 • Διαμορφώσουν νοοτροπία και θετική στάση για την αναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 1. Θεωρίες Ανάπτυξης του ατόμου. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ένταξη, Ενσωμάτωση, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
 2. Ειδικά θέματα ψυχολογίας και παιδαγωγικής ΑΜΕΑ.
 3. Μαθησιακές Διαταραχές (Μ.Δ.) και Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.). Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (Δυσλεξία), Ειδική Διαταραχή της γραπτής έκφρασης/γραφής (Δυσγραφία), Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων (Δυσαριθμησία), Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού Κινήσεων (Δυσπραξία), Αναπτυξιακή Διαταραχή του Λόγου, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.
 1. Αισθητηριακές (Προβλήματα όρασης και ακοής) και Κινητικές αναπηρίες (κινητικές διαταραχές)
 2. Νοητική Υστέρηση και προγράμματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης
 3. Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
 4. Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού (Σύνδρομο Asperger, ΔιαταραχήRett)
 5. Αναγνώριση – Αξιολόγηση των μαθητών, διαγνωστικά κριτήρια. Ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική στήριξη. Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Γενικές Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.
 6. Διαγνωστικές μέθοδοι και ψυχοδιαγνωστικές τεχνικές: Ο ρόλος των Υποστηρικτικών υπηρεσιών στην πορεία ενσωμάτωσης των ΑΜΕΑ στην κοινωνία
 7. Σχεδιασμός και υλοποίηση ατομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 8. Υποστηρικτικές Τεχνολογίες σε άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 9. Θέματα Ψυχικής Υγείας
 10. Συμβουλευτική γονέων και μαθητών
 11. Πρακτική Άσκηση σε σχολικές μονάδες, διαγνωστικά κέντρα, ιδρύματα και δομές της ειδικής αγωγής, Κ.Ε.Σ.Υ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).
 • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου
  • Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών (Φιλοσοφικής, Φυσικομαθηματικής, ΤΕΦΑΑ, Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ.α.).
  • Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, ΜΜΕ, Κοινωνιολογίας.
 • Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι
  • Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ. ά.
 • Φοιτητές
  • ΑΕΙ(Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων,  κ.α.)
  • ΤΕΙ (Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ.α.)
  • ΙΕΚ:Ειδικής Προσχολικής Αγωγής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής

Α.   Θεωρητική Εκπαίδευση – Διαλέξεις

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης παρακολουθούν μαθήματα σε μορφή διαλέξεων  τα οποία θα συνοδεύονται από πρακτικές  ασκήσεις προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν επαρκώς την αιτιολογία, τις διαγνωστικές διαδικασίες και την ψυχολογική και παιδαγωγική αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

Β.  Πρακτική  Άσκηση

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια του προγράμματος παρακολουθούν πρακτικές ασκήσεις ψυχοπαιδαγωγικής αντιμετώπισης παιδιών και εφήβων σε Κ.Ε.Σ.Υ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017 και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019.

Μοριοδότηση:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες  ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )

Το Πρόγραμμα απονέμει 38 πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

Το European Credit Transfer System ή Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) είναι ουσιαστικά ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς διδακτικών μονάδων που έχει ως σκοπό την προώθηση της διαφάνειας στις σπουδές και στα πανεπιστημιακά μαθήματα και αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης και αποτίμησης των ωρών, του φόρτου εργασίας και γενικότερα της συνολικής ενασχόλησης που προκύπτει από την παρακολούθηση διαλέξεων και γενικά, τη φοίτηση.

Τελικός σκοπός του συστήματος είναι η καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση και αναγνώριση των φοιτητικών επιτευγμάτων μεταξύ (συνεργαζόμενων) πανεπιστημίων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι Καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Ειδικοί Επιστήμονες (παιδαγωγοί, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, Σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, στελέχη διαγνωστικών κέντρων κ.ά) με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία.

Στους εκπαιδευόμενους χορηγούνται δυο συγγράμματα θεμάτων Ειδικής Αγωγής και επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό.

Νέα μειωμένα δίδακτρα και επιπλέον διευκολύνσεις, ως ελάχιστη συνεισφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του  COVID-19:

Ειδικότερα, τα δίδακτρα των προγραμμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Δίδακτρα Προγραμμάτων Δια Ζώσης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διάρκεια προγράμματος 7 Μήνες
Δίδακτρα 800 € 500 €
Προεγγραφή, επιπλέον έκπτωση -10%450 €
Ποσό προεγγραφής 50 €
Αριθμός δόσεων4
 Ποσό δόσης 100 € (αφαιρουμένου του ποσού προεγγραφής)

Η παρακολούθηση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αποτελεί ένα ουσιαστικό προσόν για την ενασχόληση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας και λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον προσόν με ξεχωριστή θέση στον ατομικόεπιστημονικό φάκελο.

Το πρόγραμμα εκτός του πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης παρέχει και συμπλήρωμα πιστοποιητικού, το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διάρκεια των σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι διδακτικές ενότητες και οι πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας και την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι Αιτήσεις Ξεκίνησαν!

Κάνετε την εγγραφή σας σήμερα και εξασφαλίστε:

 • Ένα δεύτερο μοριοδοτούμενο σεμινάριο εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
 • Ειδικές τιμές, οικονομικές διευκολύνσεις και προνόμια