Ψυχοδυναμική – Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία

Αντικείμενο Προγράμματος:

Βασικές αρχές Ψυχοθεραπείας – Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος:

Μήνες – 400 Ώρες 

Κόστος Προγράμματος:

500 € 390 € | (Για ορισμένο αριθμό θέσεων!)

Μέθοδος Εκπαίδευσης:

Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Δρ. Γιάννης Παπαδάτος, Νευρολόγος – Ψυχίατρος Ομότιμος Καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χορηγούμενα Πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
 2. Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατάρτισης (EUROPASS).
 3. Βεβαίωση Παρακολούθησης 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης.
 4. Δυνατότητα δημοσίευσης ερευνητικής εργασίας στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης.

Πιστωτικές Μονάδες ECVET:

European Credit System for Vocational Education and Training (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) 12 Πιστωτικές Μονάδες

Η γνώση των αρχών ψυχοθεραπείας είναι χρήσιμη στους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης αλλά και σε όλα τα άτομα τα οποία αναζητούν κατανόηση των βαθύτερων αιτιών των προσωπικών τους αναζητήσεων και προβληματισμών.

Η ψυχοδυναμική- ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιεί πολλές από τις έννοιες της ψυχαναλυτικής θεωρίας αλλά δεν χρησιμοποιεί παραδοσιακές τεχνικές όπως η χρήση καναπέ. Προσαρμόζεται περισσότερο στα παρόντα προβλήματα του θεραπευμένου π.χ. γίνεται ατομικά, πρόσωπο με πρόσωπο.

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα βάρος δίνεται:
 • Στην αναγνώριση των ψυχικών διαταραχών και προβλημάτων της συμπεριφοράς.
 • Στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
 • Στην κατανόηση των βασικών αρχών της ψυχοδυναμικής- ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Διατυπώνει τις βασικές αρχές της Ψυχοπαθολογίας και της ψυχοθεραπείας.
 • Ανακαλεί τις αρχές της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας.
 • Παρουσιάζει τις βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις θεραπευτή – θεραπευόμενου.
 • Διακρίνει τις ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές.
 • Αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των βασικών ψυχοπαθολογικών διαταραχών.
 • Κατονομάζει τις ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές και τον τρόπο έκφρασης τους.
 • Εκφράζει την έννοια της φυσιολογικής ανάπτυξης του ανθρώπου.
 • Περιγράφει Προγράμματα Πρόληψης και Αντιμετώπισης των ψυχοπαθολογικών συμπεριφορών.
 • Εκτιμά τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με ψυχοπαθολογική συμπεριφορά.
 • Αναγνωρίζει τις βασικές ομάδες ψυχικών διαταραχών και να εντάσσει σε αυτές ορθά τον θεραπευόμενο.
 • Εφαρμόζει διαγνωστικά εργαλεία κατάλληλα για τις ψυχοπαθολογικές διαταραχές.
 • Διακρίνει τις καταστάσεις στις οποίες απαιτείται η εφαρμογή της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας.
 • Αξιοποιεί τις βασικές τεχνικές της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας.
 • Ερμηνεύει τα συμπτώματα που εμφανίζονται σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις.
 • Προάγει την ενσυναίσθηση (την κατανόηση για τους άλλους).
 • Υποστηρίζει τη σημασία του ρόλου του επαγγελματία υγείας και του εκπαιδευτικού στον εντοπισμό ατόμων με ψυχοπαθολογικά συμπτώματα.
 • Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε σε διαπροσωπικό επίπεδο.

Διδακτική Ενότητα: 1
Σωματική και ψυχολογική ομοιόσταση. Η πυραμίδα του Maslow. Σχέσεις νόησης – συναισθήματος – συμπεριφοράς και ορμονών. Σχέση Σώματος – Ψυχής.

Διδακτική Ενότητα: 2
Ανάπτυξη φυσιολογικής προσωπικότητας. Διαταραχές προσωπικότητας. Βασική διαίρεση ψυχιατρικών διαταραχών.

Διδακτική Ενότητα: 3
Μηχανισμοί άμυνας του ατόμου και διαδικασίες προσαρμογής. Fight or Flight. Μεταβίβαση – αντιμεταβίβαση.

Διδακτική Ενότητα: 4
Βασικές κατηγορίες ψυχοπαθολογικών διαταραχών. Συμπτώματα ψυχοπαθολογίας. Χρήση διαγνωστικών εργαλείων.

Διδακτική Ενότητα: 5
Βασικές αρχές ψυχοθεραπείας. Σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου

Διδακτική Ενότητα: 6
Βασικές αρχές ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας.

Διδακτική Ενότητα: 7
Τεχνικές ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας.

Διδακτική Ενότητα: 8
Εφαρμογές ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας.

Διδακτική Ενότητα: 9
Μελέτη περίπτωσης.

Ιατροί, Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι, Παιδοψυχολόγοι,  Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ρεφλεξολόγοι, Εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών (Φιλοσοφικής, Φυσικομαθηματικής, Φ.Π.Ψ.,ΤΕΦΑΑ, Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ.α.).

Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, Θεολογίας, ΜΜΕ, Κοινωνιολογίας. Απόφοιτοι τμημάτων νοσηλευτικής.

Πτυχιούχοι και Φοιτητές Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι – Ι.Ε.Κ.

Α.   Θεωρητική Εκπαίδευση – Διαλέξεις

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με τη μορφή διαλέξεων (ασύγχρονων και σύγχρονων) μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η εκπαιδευτική διαδικασία και η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Οι επιμορφούμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στον εκπαιδευτή τους, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τη διδακτική ύλη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις, και live streaming διαλέξεις, ενώ αν κριθεί αναγκαίο σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρόσβαση μέσω προσωπικού κωδικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που υλοποιείται το πρόγραμμα και στην οποία αναρτάται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, σχετική βιβλιογραφία κλπ). Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το υλικό και υποβάλλουν ειδικά τεστ αξιολόγησης σε κάθε διδακτική ενότητα.

Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με κάμερα και μικρόφωνο.

Β.  Πρακτική  Άσκηση

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια του προγράμματος εκπονούν μια προσομοιωτική εργασία πρακτικής άσκησης (case study) και επιμορφώνονται να εφαρμόζουν και να χορηγούν ψυχομετρικά εργαλεία (Raven, Bangor, παιδικό ιχνογράφημα κ.λ.π.).

Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017 και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019.

Μοριοδότηση:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες  ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )

Το Πρόγραμμα απονέμει 12 πιστωτικές μονάδες ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2 και αποτελεί ένα πλαίσιο για την αναγνώριση, τη συσσώρευση και τη μεταφορά των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η εφαρμογή του ECVET από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, περιλαμβάνει την περιγραφή του τίτλου σπουδών – προσόντος με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα τόσο στο επίπεδο εκπαιδευτικού προγράμματος, όσο και διδακτικής ενότητας, όπου κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης. Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε διδακτικής ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.

Σε κάθε διδακτική ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται πιστωτικές μονάδες ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του εκπαιδευόμενου με το αντικείμενο του προγράμματος. Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 25 ώρες ενασχόλησης.

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι Καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Ειδικοί Επιστήμονες Ψυχοθεραπείας, με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία.

Στους εκπαιδευόμενους χορηγείται επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (σημειώσεις ανά διδακτική ενότητα, παρουσιάσεις των μαθημάτων των εκπαιδευτών, σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία κλπ).

Νέα μειωμένα δίδακτρα και επιπλέον διευκολύνσεις, ως ελάχιστη συνεισφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του  COVID-19:

Ειδικότερα, τα δίδακτρα των προγραμμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Βασικές Αρχές Ψυχοθεραπείας
Διάρκεια προγράμματος 7 Μήνες
Δίδακτρα500 € 390 € (Για ορισμένο αριθμό θέσεων!)
Ποσό  προεγγραφής 50 €
Αριθμός δόσεων4
Ποσό δόσης85€

Η παρακολούθηση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αποτελεί ένα ουσιαστικό προσόν για την ενασχόληση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας και λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον προσόν με ξεχωριστή θέση στον ατομικόεπιστημονικό φάκελο.

Το πρόγραμμα εκτός του πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης παρέχει και συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διάρκεια των σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι διδακτικές ενότητες και οι πιστωτικές μονάδες ECVET, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας και την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών.

Πρότυπο Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass _ΚΕΔΙΒΙΜ

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι Αιτήσεις Ξεκίνησαν!

Κάνετε την εγγραφή σας σήμερα και εξασφαλίστε:

 • Ένα δεύτερο μοριοδοτούμενο σεμινάριο εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
 • Ειδικές τιμές, οικονομικές διευκολύνσεις και προνόμια