Βασικές Αρχές Ψυχοθεραπείας – Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία

Αντικείμενο Προγράμματος:

Βασικές αρχές Ψυχοθεραπείας – Υποστηρικτική ψυχοθεραπεία

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος:

Μήνες – 400 Ώρες 

Κόστος Προγράμματος:

500 € 390 € | (Για ορισμένο αριθμό θέσεων!)

Μέθοδος Εκπαίδευσης:

Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Δρ. Γιάννης Παπαδάτος, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής Ομότιμος Καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χορηγούμενα Πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
 2. Συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
 3. Βεβαίωση Παρακολούθησης Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης.
 4. Δυνατότητα δημοσίευσης ερευνητικής εργασίας στο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

European Credit Transfer System, Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)
12 Πιστωτικές Μονάδες

Ο σημερινός πολιτισμός και οι αντιφάσεις της κοινωνικής ζωής δημιουργούν συχνά προσωπικά αδιέξοδα. Το άγχος, οι φοβίες, οι απογοητεύσεις ανατρέπουν την βιοψυχοκοινωνική ισορροπία του ατόμου προκαλώντας ψυχικά προβλήματα. Από την αρχαιότητα, πολύ πριν από την εμφάνιση του όρου ψυχοθεραπεία, στα τέλη του 19ου αιώνα, εφαρμόζονται ποικίλες πρακτικές ψυχολογικής βοήθειας. Η ψυχοθεραπεία μέσω του θεραπευτικού διαλόγου αναζητά τις γενεσιουργούς αιτίες. Επιδιώκοντας την αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών αλλά και την ενδυνάμωση της προσωπικότητας του ατόμου μπορεί να αντιμετωπίζει με επιτυχία, τις ψυχολογικές δυσκολίες. Ο θεραπευτής δεν είναι απαραίτητο να είναι ψυχίατρος ή κλινικός ψυχολόγος, αλλά μπορεί να είναι κοινωνικός λειτουργός, νοσηλευτής, λογοθεραπευτής, εργασιοθεραπευτής, εκπαιδευτικός , εφόσον έχει αποκτήσει μια ικανοποιητική θεωρητική και πρακτική εμπειρία. Ως γνωστόν, ψυχοθεραπευτής – ψυχαναλυτής υπήρξε ο φιλόσοφος Κορνήλιος Καστοριάδης αλλά και ο ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος. Η γνώση των αρχών της ψυχοθεραπείας όμως είναι χρήσιμη και σε όλα τα άτομα τα οποία αναζητούν κατανόηση των βαθύτερων αιτίων των προσωπικών τους αναζητήσεων και προβλημάτων.

Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιείται για να βοηθήσει το θεραπευόμενο που βιώνει δύσκολες καταστάσεις. Ο ψυχοθεραπευτής διατηρεί μια στάση συμπάθειας, ενδιαφέροντος και μέριμνας. Δεν είναι ουδέτερος. Ο στόχος είναι να ανταπεξέλθει στις δύσκολες καταστάσεις και στις δυσάρεστες εμπειρίες.

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα βάρος δίνεται:

 • Στην αναγνώριση των ψυχικών διαταραχών και προβλημάτων της συμπεριφοράς.
 • Στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
 • Στην κατανόηση των βασικών αρχών της υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Διατυπώνει τις βασικές αρχές της Ψυχοπαθολογίας και της ψυχοθεραπείας.
 • Ανακαλεί τις αρχές της συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας.
 • Παρουσιάζει τις βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις θεραπευτή – θεραπευόμενου.
 • Διακρίνει τις ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές.
 • Αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των βασικών ψυχοπαθολογικών διαταραχών.
 • Κατονομάζει τις ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές και τον τρόπο έκφρασης τους.
 • Εκφράζει την έννοια της φυσιολογικής ανάπτυξης του ανθρώπου.
 • Περιγράφει Προγράμματα Πρόληψης και Αντιμετώπισης των ψυχοπαθολογικών συμπεριφορών.
 • Εκτιμά τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με ψυχοπαθολογική συμπεριφορά.
 • Αναγνωρίζει τις βασικές ομάδες ψυχικών διαταραχών και να εντάσσει σε αυτές ορθά τον θεραπευόμενο.
 • Εφαρμόζει διαγνωστικά εργαλεία κατάλληλα για τις ψυχοπαθολογικές διαταραχές.
 • Διακρίνει τις καταστάσεις στις οποίες απαιτείται η εφαρμογή της υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας.
 • Αξιοποιεί τις βασικές τεχνικές της υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας.
 • Ερμηνεύει τα συμπτώματα που εμφανίζονται σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις.
 • Προάγει την ενσυναίσθηση (την κατανόηση για τους άλλους).
 • Υποστηρίζει τη σημασία του ρόλου του επαγγελματία υγείας και του εκπαιδευτικού στον εντοπισμό ατόμων με ψυχοπαθολογικά συμπτώματα.
 • Παρουσιάζει ενσυναίσθηση απέναντι στους θεραπευομένους.
 • Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε σε διαπροσωπικό επίπεδο.

Διδακτική Ενότητα: 1
Σωματική και ψυχολογική ομοιόσταση. Η πυραμίδα του Maslow. Σχέσεις νόησης – συναισθήματος – συμπεριφοράς και ορμονών. Σχέση Σώματος – Ψυχής

Διδακτική Ενότητα: 2
Ανάπτυξη φυσιολογικής προσωπικότητας. Διαταραχές προσωπικότητας. Βασική διαίρεση ψυχιατρικών διαταραχών.

Διδακτική Ενότητα: 3
Μηχανισμοί άμυνας του ατόμου και διαδικασίες προσαρμογής. Fight or Flight. Μεταβίβαση – αντιμεταβίβαση.

Διδακτική Ενότητα: 4
Βασικές κατηγορίες ψυχοπαθολογικών διαταραχών. Συμπτώματα ψυχοπαθολογίας. Χρήση διαγνωστικών εργαλείων.

Διδακτική Ενότητα: 5
Βασικές αρχές ψυχοθεραπείας. Σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου.

Διδακτική Ενότητα: 6
Βασικές αρχές υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας.

Διδακτική Ενότητα: 7
Τεχνικές υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας.

Διδακτική Ενότητα: 8
Εφαρμογές υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας.

Διδακτική Ενότητα: 9
Μελέτη περίπτωσης.

Ιατροί, Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι, Παιδοψυχολόγοι,  Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ρεφλεξολόγοι, Εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών (Φιλοσοφικής, Φυσικομαθηματικής, Φ.Π.Ψ.,ΤΕΦΑΑ, Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ.α.).

Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, Θεολογίας, ΜΜΕ, Κοινωνιολογίας. Απόφοιτοι τμημάτων νοσηλευτικής.

Πτυχιούχοι και Φοιτητές Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι – Ι.Ε.Κ.

Α.  Θεωρητική Εκπαίδευση – Διαλέξεις – Επιμόρφωση

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με τη μορφή διαλέξεων (ασύγχρονων και σύγχρονων) μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η εκπαιδευτική διαδικασία και η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Οι επιμορφούμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στον εκπαιδευτή τους, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τη διδακτική ύλη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις, και live streaming διαλέξεις, ενώ αν κριθεί αναγκαίο σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρόσβαση μέσω προσωπικού κωδικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που υλοποιείται το πρόγραμμα και στην οποία αναρτάται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, σχετική βιβλιογραφία κλπ). Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το υλικό και υποβάλλουν ειδικά τεστ αξιολόγησης σε κάθε διδακτική ενότητα.

Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με κάμερα και μικρόφωνο.

Οι εκπαιδευόμενοι  επιμορφώνονται ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν και να χορηγούν ψυχομετρικά εργαλεία.

Β.  Πρακτική  Άσκηση

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια του προγράμματος εκπονούν μια προσομοιωτική εργασία πρακτικής άσκησης (case study) και επιμορφώνονται να εφαρμόζουν και να χορηγούν ψυχομετρικά εργαλεία (Raven, Bangor, παιδικό ιχνογράφημα κ.λ.π.).

Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017 και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019.

Μοριοδότηση:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες  ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )

Το Πρόγραμμα απονέμει 12 πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

Το European Credit Transfer System ή Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) είναι ουσιαστικά ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς διδακτικών μονάδων που έχει ως σκοπό την προώθηση της διαφάνειας στις σπουδές και στα πανεπιστημιακά μαθήματα και αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης και αποτίμησης των ωρών, του φόρτου εργασίας και γενικότερα της συνολικής ενασχόλησης που προκύπτει από την παρακολούθηση διαλέξεων και γενικά, τη φοίτηση.

Τελικός σκοπός του συστήματος είναι η καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση και αναγνώριση των φοιτητικών επιτευγμάτων μεταξύ (συνεργαζόμενων) πανεπιστημίων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι Καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Ειδικοί Επιστήμονες Ψυχοθεραπείας, με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία.

Στους εκπαιδευόμενους χορηγείται επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (σημειώσεις ανά διδακτική ενότητα, παρουσιάσεις των μαθημάτων των εκπαιδευτών, σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία κλπ).

Νέα μειωμένα δίδακτρα και επιπλέον διευκολύνσεις, ως ελάχιστη συνεισφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του  COVID-19:

Ειδικότερα, τα δίδακτρα των προγραμμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Βασικές Αρχές Ψυχοθεραπείας
Διάρκεια προγράμματος 7 Μήνες
Δίδακτρα500 € 390 € (Για ορισμένο αριθμό θέσεων!)
Ποσό  προεγγραφής 50 €
Αριθμός δόσεων4
Ποσό δόσης85€

Η παρακολούθηση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αποτελεί ένα ουσιαστικό προσόν για την ενασχόληση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας και λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον προσόν με ξεχωριστή θέση στον ατομικόεπιστημονικό φάκελο.

Το πρόγραμμα εκτός του πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης παρέχει και συμπλήρωμα πιστοποιητικού, το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διάρκεια των σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι διδακτικές ενότητες και οι πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας και την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι Αιτήσεις Ξεκίνησαν!

Κάνετε την εγγραφή σας σήμερα και εξασφαλίστε:

 • Ένα δεύτερο μοριοδοτούμενο σεμινάριο εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
 • Ειδικές τιμές, οικονομικές διευκολύνσεις και προνόμια