Προγράμματα Ειδικής Αγωγής

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Νέα μειωμένα δίδακτρα και επιπλέον διευκολύνσεις, ως ελάχιστη συνεισφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του  COVID-19:

Ειδικότερα, τα δίδακτρα των προγραμμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Δίδακτρα Προγραμμάτων Δια Ζώσης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διάρκεια προγράμματος 9 ή 7 Μήνες
Δίδακτρα 800 € 700 €
Προεγγραφή με επιπλέον έκπτωση -15% 595 €
Ποσό προεγγραφής 50 €
Αριθμός δόσεων 4
 Ποσό δόσης 136€ (αφαιρουμένου του ποσού προεγγραφής)
Δίδακτρα Προγραμμάτων E-learning μέσω πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Διάρκεια προγράμματος 7 Μήνες
Δίδακτρα 800 € 500 €
Αποπληρωμή συνολικού ποσού 400 €
Προεγγραφή με επιπλέον έκπτωση -15% 425 €
Ποσό  προεγγραφής 50 €
Αριθμός δόσεων 4
 Ποσό δόσης 94€ (αφαιρουμένου του ποσού προεγγραφής)

Δείτε όλα τα προγράμματα εδώ