ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – Εκπαίδευση Χαρισματικών Μαθητών

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος:

Α. Τμήμα: Εντατικής Παρακολούθησης Διάρκειας 7 Μήνες, 500 Ώρες Διδασκαλίας. Ολοκλήρωση Προγράμματος Απρίλιος 2020

Β. Τμήμα: Κανονικής Παρακολούθησης Διάρκειας 9 Μήνες, 500 Ώρες Διδασκαλίας. Ολοκλήρωση Προγράμματος Ιούνιος 2020

Αντικείμενο Προγράμματος:

Ειδική Αγωγή  και Εκπαίδευση Χαρισματικών Μαθητών

Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Γιάννης Παπαδάτος, Νευρολόγος- Ψυχίατρος Ομότιμος Καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνικά

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί:

 • Η εκπαίδευση και απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις μεθόδους ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 • Η απόκτηση γνώσεων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων αναγνώρισης, αξιολόγησης και εκπαίδευσης των μαθητών με αυξημένες μαθησιακές ικανότητες – χαρισματικοί μαθητές.

Η ύπαρξη της ομάδας των Χαρισματικών Μαθητών έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας στο Ν. 3699/2008 ΦΕΚ Α 199/02.10.2008  αναφέρεται ότι: «Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα».

Προγραμματίζεται δε από το Υπουργείο Παιδείας δημιουργία πρότυπων σχολείων σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια της χώρας στα οποία θα φοιτούν χαρισματικοί μαθητές.

 • Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,  προκειμένου  να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, στο πλαίσιο του σχολείου και  της οικογένειας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές της Ειδικής Αγωγής
 • Να γνωρίζουν τις αρχές και τις διαδικασίες Ένταξης, Ενσωμάτωσης καθώς και τις Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τα ΑΜΕΑ
 • Να γνωρίζουν τις Θεωρίες Ανάπτυξης του ατόμου.
 • Να αναγνωρίζουν τις Μαθησιακές Διαταραχές (Μ.Δ.) και Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.)
 • Να διακρίνουν τις Αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες.
 • Να αντιλαμβάνονται τη Νοητική υστέρηση
 • Να αναγνωρίζουν τη Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας
 • Να διακρίνουν τις Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού
 • Να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των ατόμων ΑΜΕΑ
 • Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα
 • Να διαμορφώσουν νοοτροπία και θετική στάση για την αναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα ευφυή και τα χαρισματικά παιδιά
 • Να γνωρίζουν τους γενετικούς και περιβαλλονικούς παράγοντες Ανάπτυξης της ευφυίας
 • Να κατανοούν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των χαρισματικών μαθητών
 • Να γνωρίζουν τις αρχές των προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 • Να κατανοούν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μοντέλα προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 • Να γνωρίζουν στρατηγικές διαμόρφωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης ευφυών μαθητών
 • Να σχεδιάζουν προγράμματα εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 • Να διαμορφώνουν και να εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης στην Ελληνική πραγματικότητα
 • Να σχεδιάζουν συμβουλευτική συνεδρία μαθητών
 • Να σχεδιάζουν συμβουλευτική συνεδρία γονέων
 • Να σχεδιάζουν και να αξιολογούν ατομικά εκπαιδευτικά προγράμματα
 1. Θεωρίες Ανάπτυξης του ατόμου. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ένταξη, Ενσωμάτωση, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
 2. Ειδικά θέματα ψυχολογίας και παιδαγωγικής ΑΜΕΑ.
 3. Μαθησιακές Διαταραχές (Μ.Δ.) και Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.). Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (Δυσλεξία), Ειδική Διαταραχή της γραπτής έκφρασης/γραφής (Δυσγραφία), Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων (Δυσαριθμησία), Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού Κινήσεων (Δυσπραξία), Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ).
 4. Αισθητηριακές (Προβλήματα όρασης και ακοής) και Κινητικές αναπηρίες (κινητικές διαταραχές)
 5. Νοητική Υστέρηση και προγράμματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης
 6. Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
 7. Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού (Σύνδρομο Asperger, ΔιαταραχήRett)
 8. Αναγνώριση – Αξιολόγηση των μαθητών, διαγνωστικά κριτήρια. Ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική στήριξη. Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Γενικές Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.
 9. Διαγνωστικές μέθοδοι και ψυχοδιαγνωστικές τεχνικές: Ο ρόλος των Υποστηρικτικών υπηρεσιών στην πορεία ενσωμάτωσης των ΑΜΕΑ στην κοινωνία
 10. Σχεδιασμός και αξιολόγηση ατομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 11. Υποστηρικτικές Τεχνολογίες σε άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 12. Θέματα Ψυχικής Υγείας
 13. Συμβουλευτική γονέων και μαθητών
 14. Χαρακτηριστικά Χαρισματικών Μαθητών (ευφυία/ δημιουργικότητα)
 15. Ανάπτυξη της ευφυίας: γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες
 16. Αξιολόγηση και αναγνώριση της χαρισματικότητας
 17. Μοντέλα προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 18. Στρατηγικές διαμόρφωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 19. Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 20. Πρακτική Άσκηση σε σχολικές μονάδες, διαγνωστικά κέντρα, ιδρύματα και δομές της ειδικής αγωγής, Κ.Ε.Σ.Υ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).
 • Εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Απόφοιτους καθηγητικών σχολών (Φιλοσοφικής, Φυσικομαθηματικής, ΤΕΦΑΑ,  Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών,  κ.α.)
 • Απόφοιτους  Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι  τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, Μ.Μ.Ε.,  Κοινωνιολογίας
 • Στελέχη εκπαίδευσης Α΄/ Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα
 • Αποφοίτους σχολών επαγγελμάτων υγείας
 • Αποφοίτους Α.Ε.Ι & ΤΕΙ

Α.   Θεωρητική Εκπαίδευση – Διαλέξεις

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης παρακολουθούν μαθήματα σε μορφή διαλέξεων  τα οποία θα συνοδεύονται από πρακτικές  ασκήσεις προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν επαρκώς την αιτιολογία, τις διαγνωστικές διαδικασίες και την ψυχολογική και παιδαγωγική αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και χαρισματικών μαθητών υψηλών γνωσιακών ικανοτήτων.

Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

Β.  Πρακτική  Άσκηση

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια του προγράμματος παρακολουθούν πρακτικές ασκήσεις ψυχοπαιδαγωγικής αντιμετώπισης παιδιών και εφήβων σε Κ.Ε.Σ.Υ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017 και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019.

Μοριοδότηση:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες  ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι Καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Ειδικοί
Επιστήμονες (παιδαγωγοί, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές,
Σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, στελέχη διαγνωστικών κέντρων κ.ά, με
σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και
διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία.

Στους εκπαιδευόμενους χορηγούνται δυο συγγράμματα θεμάτων Ειδικής Αγωγής και επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό.

Το ετήσιο κόστος παρακολούθησης είναι 800 ευρώ και καταβάλλεται τμηματικά. Παρέχεται έκπτωση 10% σε φοιτητές, ανέργους, τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα ειδικών κατηγοριών.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αποτελεί ένα ουσιαστικό προσόν για την ενασχόληση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας και λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον προσόν με ξεχωριστή θέση στον ατομικόεπιστημονικό φάκελο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επιλέξτε το πρόγραμμα-τα που σας ενδιαφέρουν